728 x 90

Dünya değişirken Türkiye

Bir söz vardır; “Zor zamanlar güçlü insanları, güçlü insanlar iyi zamanları, iyi zamanlar zayıf insanları, zayıf insanlarsa zor zamanları getirir” diye.

Bölgemiz stratejik konumu ve küresel önemi dolayısıyla tarih boyunca sorunlarla yüzleşmek durumunda kalmıştır. İki kıtanın birleştiği, ticaret, enerji ve medeniyet koridorlarının kesiştiği böylesine önemli bir coğrafya şüphesiz her daim çözülmesi güç meselelerle yüzleşmek zorundadır. Vaktaki, problem olmadığı anda artık kıymet ve emek de kalmamıştır. Çevresi adeta bir yangın yeri olan ülkemizin bitmek bilmez çıkmazlar içerisinde kendisine yol aramaya çabalaması asla ama asla son bulmayacaktır. İbn-i Haldun’un dediği gibi “Coğrafya kaderdir” ve dünyanın merkezi konumunda olan Türkiye’nin de her daim bu küresel çözümsüzlüklerin ortasında kalması tabidir. Unutulmamalıdır ki her kriz beraberinde birtakım fırsatları getirir.

 

Kuzey komşularımızın yaşadığı trajik savaş ülkemizi de ister istemez etkilemektedir. Barış temelli politikasıyla dünyanın takdir ettiği Türkiye bu amansız ve anlamsız savaşın son bulması için elinden gelen tüm gayreti göstermektedir. Ancak sorun o denli derin ve girift bir yapıdadır ki tek başına Türkiye’nin gayretleri maalesef çözüm için yeterli olmamaktadır. Küresel bir anlayışın eşgüdüm içerisinde yaşama geçirilmesi akan bu kanın son bulması adına oldukça önemlidir. Aksi halde yıllar boyunca sürecek ve dünyayı tıpkı soğuk savaş döneminde olduğu gibi tam ortadan ikiye bölecek bir dönemin başlangıcına dönülebilir. Böylesi bir durumda ne savaşan tarafların ne de savaşı destekleyen ya da körükleyen mekanizmaların herhangi bir kazanım elde edemeyeceği açıktır. Dünyada eksik olan refah ve gitgide artan yoksulluk ancak insanlığın ortak akıl ekseninde buluşabilmesiyle çözülebilecek bir hal almıştır. Karşılıklı kutuplaşmalar ve yıkım odaklı çözümler maalesef bu krizleri derinleştirmekten öteye gitmeyecektir. Teknolojik gelişmeler bizlere küresel olayları saniyeler içinde ulaştırırken çözüm geliştirme noktasında bu kadar ağır hareket etmemiz tüm dünya için adeta bir yüz karasıdır. Küresel açıdan günbegün artan gerilimler ve stres yükleri dünyanın geleceği yönünden önemli riskler taşımaktadır. Küçük kıvılcımların milyonların hayatına mal olduğunu hatırlarsak tüm ülkelerin samimiyetle barışı desteklemeleri önem arz etmektedir. Minik çıkarlar ve tek taraflı menfaatler bugün için avantaj gibi görünse de uzun vadede dünyanın gidişatı açısından fazlasıyla tehlikelidir. On binlerce kilometre öteden dünyanın kırılgan meselelerine müdahale etme ve çatışma olasılıklarından çıkar sağlama beklentileri bugünkü modern dünyanın gerçekleriyle çelişmektedir. Gelinen yüzyılda Doğu ile Batı arasındaki makas daralmış, medeniyet denen olgu ile geri kalmışlık arasındaki çizgi kısalmıştır. Belki de tüm bu anlamsız çatışmaların temelinde bu büyük değişim ve dönüşüm yatmaktadır. İnsanlık adı altında sömürge düzeni geliştiren küresel yapıların güç kaybına uğraması onları daha agresif ve çatışmacı bir kimliğe doğru itmektedir. Ancak ne yapılırsa yapılsın değişimin önünde durmak ya da değişime karşı çıkmak hiçbir sonuç vermeyecektir. Bunu ülkemizin gösterdiği ekonomik, politik ve küresel ölçekteki tahavvülden görmek mümkündür. Dünyanın neresinde olursa olsun her türlü gelişme mutlaka bu küresel sahnenin yeni oyuncularının fikri alınmak suretiyle ele alınmalıdır. Aksi takdirde neticeler yarım kalacak ve dinmeyecek acıların kaynağı olarak on yıllar boyunca süregelecektir. Gelinen noktada ülkemizin bu değişimin öncülerinden olması bizler açısından değerlidir. Bu sürecin güçlenerek ve artarak devam etmesi hem ülkemiz hem de insanlık açısından faydalar getirecektir.

 

Haziran ayı bizler için oldukça önemli bir ay. 25 yıl önce 06 Haziran’da LASİAD’ ımızın kuruluşu gerçekleşti. Çeyrek asırlık bu çınar umuyorum ki bölgemize ve ülkemize daha nice 25 yıllar boyunca hizmet etmeyi sürdürecektir. Kuruluşundan bugüne emeği geçen, uğraş veren, katkı sunan herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Laleli’nin birlik ve beraberliğinin simgesi olan derneğimizin kuruluş yıldönümünü kutlarken geleceğimiz adına daha nice hizmetler sunmasını ümit ediyorum. Bu dilek ve temennilerle sizleri selamlıyor, daha huzurlu, refah ve barış içinde bir dünyayı hep birlikte inşa edebilmemiz ümidiyle saygılar sunuyorum.

 

Giyasettin Eyyüpkoca

Başkandan


Haberler

Duyurular

Tüm Duyurular

Etkinlikler

Tüm Etkinlikler

Etiketler